Podmienky používania

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých čitateľov a užívateľov portálu www.nikecasino.sk (ďalej len “portál”). Predtým ako začnete portál používať, pozorne si prečítajte tieto podmienky. Užívaním portálu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami používania oboznámili, rozumiete im a súhlasíte s nimi. V opačnom prípade sa zdržte užívania portálu. Podmienky používania sa môžu kedykoľvek zmeniť, aktuálne znenie podmienok nájdete vždy na tomto mieste.

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť PP Online, s.r.o., IČO: 47375451, DIČ: 2023845494 so sídlom: Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, email: info@nikecasino.sk. Ďalej len “prevádzkovateľ”.

Portál je určený výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov.

Používaním portálu dávate súhlas so spracovaním osobných údajov podľa pravidiel uvedených tu.

Portál užívate na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ neručí za to, že informácie uvedené na portáli, alebo na stránkach na ktoré portál odkazuje, sú správne, úplné a aktuálne. Prevádzkovateľ neručí za to, že funkcie portálu budú vždy dostupné a bezchybné. Akýkoľvek obsah portálu môže byť kedykoľvek zmenený alebo odstránený. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu ujmu, majetkovú alebo nemajetkovú, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s používaním portálu, alebo informáciami či doporučeniami uvedenými na portáli.

Portál obsahuje reklamné ponuky našich partnerov. Ak sa rozhodnete niektorú ponuku využiť, budete vždy presmerovaný na webové stránky partnera a až tam môže prísť k uzatvoreniu obchodného vzťahu medzi vami a našim partnerom. Pred uzatvorením obchodného vzťahu si preštudujte obchodné podmienky, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach daného partnera. Prevádzkovateľ nie je účastníkom právneho vzťahu medzi užívateľom a partnerom, a ani nezodpovedá za obsah webových stránok partnera, alebo akékoľvek jeho záväzky.

Niektoré články na portáli obsahujú informácie o hazardných hrách. Portál žiadne hazardné hry neprevádzkuje, neorganizuje ani nesprostredkováva, a tiež nespracováva žiadne platby. Upozorňujeme, že hranie hazardných hier je pre osoby mladšie ako 18 rokov v Slovenskej republike nezákonné. Ak sa nachádzate mimo SR, riaďte sa miestnymi zákonmi. Ak sa rozhodnete zúčastniť hazardnej hry, zoznámte sa najskôr so zásadami zodpovedného hrania hazardných hier.

Niektoré články na portáli obsahujú informácie o investíciách a/alebo osobných financiách. Tieto informácie neslúžia ako konkrétne investičné alebo obchodné doporučenia, ich účelom je iba uľahčiť užívateľovi zorientovať sa v danej problematike. Autori týchto článkov nie sú finanční poradcovia ani makléri. Ak sa rozhodnete investovať, berte na vedomie, že každá investícia je riziková a môže viesť ku strate všetkých investovaných prostriedkov. Pred samotnou investíciou si zistite všetky dostupné informácie o rizikách daného produktu a nikdy neinvestujte prostriedky, o ktoré si nemôžete dovoliť prísť.

Akýkoľvek obsah portálu – grafický, textový, audiovizuálny, softvérový či iný – môže byť použitý iba pre osobnú potrebu užívateľa. Je zakázané tento obsah bez súhlasu prevádzkovateľa kopírovať, publikovať alebo akokoľvek šíriť.

V prípade, že portál ponúka užívateľom možnosť registrácie, je každému užívateľovi povolené registrovať si maximálne jeden užívateľský účet. Prevádzkovateľ má možnosť tento účet kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť, alebo obmedziť. Účet je možné zrušiť na žiadosť užívateľa. Registrovaný užívatelia majú možnosť komentovať obsah zverejnený na portáli, alebo sa zúčastniť diskusie v diskusnom fóre.

Registráciou na portáli dávate prevádzkovateľovi súhlas, aby tak ako osobné údaje (viď. Bod 4 týchto podmienok) spracovával tiež vaše užívateľské meno a email, ktorý ste uviedli pri registrácii. Ďalej dávate prevádzkovateľovi súhlas, aby na tento email zasielal marketingové správy. Súhlas so zasielaním marketingových správ môžete kedykoľvek odvolať pomocou k tomu určenému odkazu, ktorý je súčasťou každej takej správy, alebo zaslaním žiadosti o ukončenie zasielania marketingových správ prevádzkovateľovi.

Príspevky užívateľov portálu nesmú porušovať zákon, nesmú byť proti dobrým mravom, nesmú obsahovať reklamu a nesmú odkazovať na akékoľvek služby, či produkty, komerčné alebo nekomerčné, ktoré by mohli konkurovať prevádzkovateľovi portálu alebo jeho partnerom.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah komentárov a príspevkov vložených na portál užívateľmi portálu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto komentáre a príspevky kedykoľvek a bez udania dôvodu upraviť alebo zmazať a to hlavne v prípadoch, kedy má podozrenie, že príspevok porušuje zákon, dobré mravy, tieto podmienky, alebo obsahuje reklamu či odkaz na konkurenciu.

Je zakázané pomocou portálu ponúkať alebo prijímať výmenu alebo predaj akéhokoľvek tovaru alebo služieb, ponúkať alebo žiadať o investície, ponúkať alebo žiadať pôžičky alebo dary, ponúkať alebo žiadať výmenu mien alebo prevody finančných prostriedkov v akejkoľvek forme. Ďalej je zakázané ponúkať alebo žiadať spoločnú účasť na hazardnej hre formou zdieľania nákladov na hru.

Prevádzkovateľ môže niektorým užívateľom umožniť prístup k rozšírenej verzii portálu, ktorá obsahuje materiály a informácie nedostupné v bežnej verzii portálu. Tento rozšírený prístup udeľuje prevádzkovateľ podľa vlastného uváženia a nie je na neho žiadny zákonný nárok. Prevádzkovateľ môže rozšírený prístup užívateľovi kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia odobrať. Na rozšírenú verziu portálu sa vzťahujú všetky body týchto podmienok.

Žiadne informácie uverejnené na našom webe neslúžia ako odporúčania na hranie hazardných hier. Keď sa rozhodnete z vlastnej vôle investovať, tak si zistite všetky dostupné informácie o danej problematike. Upozorňujeme, že hranie hazardných hier je na našom území povolené len osobám vo veku 18 rokov a starším výlučne na ich vlastné riziko. Ak sa rozhodnete zúčastniť hazardnej hry, zoznámte sa najskôr so zásadami zodpovedného hrania hazardných hier.

Všetok obsah na webe (grafický, textový, audiovizuálny a iný) smie byť použitý iba pre osobnú potrebu používateľa. Je zakázané tento obsah ďalej kopírovať a publikovať pre svoj vlastný prospech.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.3.2024.

Návrat hore